Přestavba parkuPro náhled klikni na šišku ;-)

Varianta A 1/2

Varianta A 2/2
VARIANTA A - Se stávající douglaskou

Řešenou plochou prochází nově navržený chodník s lavičkami, který se obloukovitě vine směrem od kostela a navazuje dále na stávající chodník od pomníku, který dále pokračuje lípovým parkem.

Návrh koresponduje se stávající výsadbou lip na sousední ploše, ale výstavba je orientovaná do kruhů. Kostru návrhu tvoří lípy (Tilia cordata), které jsou doplněny na jaře bohatě kvetoucími japonskými třešněmi (Prunus serrula 'Kanzan'). Kolem stávajícího chodníku jsou navrženy v pravidelném rozestupu bohatě kvetoucí hortenzie. Výsadba kolem pomníku je ztvárněna jako smíšený trvalko-keřový záhon.

Obloukový chodník je olemován volně rostoucím živým plotem z nižšího távolníku Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', který opět bohatě kvete.

Hlavní osa je avršena stávající mohutnou douglaskou. Soliterní keře se v návrhu uplatňují v rozích plochy.

Plány volně ke stažení: Varianta A 1/2 Varianta A 2/2


Náhled:
Varianta B 1/2

Varianta B 2/2
VARIANTA B

Bez popisu

Plány volně ke stažení: Varianta B 1/2 Varianta B 2/2


Náhled:
Varianta C 1/2

Varianta C 2/2
VARIANTA C - Bez douglasky

Řešenou plochou prochází nově navržený chodník se 4 lavičkami, který se obloukovitě vine směrem od lípového parku a vyrváří tak okružní vycházkovou trasu.

Návrh koresponduje se stávající výsadbou lip na sousední ploše, ale výstavba je orientovaná do kruhů. Kostru návrhu tvoří lípy (Tilia cordata), které jsou doplněny na jaře bohatě kvetoucími japonskými třešněmi (Prunus serrula 'Kanzan'). Kolem stávajícího chodníku jsou navrženy v pravidelném rozestupu bohatě kvetoucí hortenzie a na údržbu nenáročný trvalko-keřový záhon. Výsadba kolem pomníku je opět ztvárněna jako smíšený trvalko-keřový záhon.

Obloukový chodník je olemován volně rostoucím živým plotem z nižšího távolníku Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', který opět bohatě kvete.

Soliterní keře se v návrhu uplatňují v rozích plochy.

Plány volně ke stažení: Varianta C 1/2 Varianta C 2/2


Nový Bítov byl vybudován v letech 1930 až 1933 podle návrhu architekta J. K. Říhy. (viz. Historie) Právě v těchto letech byla v hlavní ose parku vysazena nádherná douglaska (Pseudotsuga menziesii). Tu obecní úřad skácel v rámci přestavby zdejšího parku. Pro tuto přestavbu byly vytvořeny 3 výše uvedené plány rekonstrukce. Jak je vidět pouze varianta A počítá s jejím zachováním. Vždyť tvoří neodmyslitelný vzhled celé obce. Přesto tato varianta nebyla obecním zastupitelstvem doporučována a ani v obecním hlasování schválena. Na stránce: „http://www.botany.cz/cs/pseudotsuga-menziesii/“ je uveden odborný popis který končí ne nijak překvapivou větou: „Dožívá se stáří 500–1000 let.“ Náš strom má necelých 76! Tedy by zde s jistotou mohl stát MINIMÁLNĚ dalších 7 lidských generací.


Ať se to líbí, nebo ne, bítovský park byl nakonec upraven. Na níže vloženém videu si můžete přehrát začátky úpravy. Za nahrávku vděčím uživateli nikoem z youtube. Zbytek úpravy lze shlédnout v připravované galerii.


Komentovat: