Tříkrálová sbírka


Foto - Tříkrálová sbírka
Sbírka probíhá podle již standardních pravidel. Na úvod požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za mudrce z východu, kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

V roce 2006 do ulic obcí a měst vyšlo více než 12 tisíc kolednických skupinek a výnos sbírky činil 54,676 milionů korun. Také letos se na cestu chystá víc než 30 tisíc koledníků.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2007 za Oblastní charitu Znojmo byl v Bítově 3 633,50 Kč. Zásluhou
Romany Šumpichové.