Mše na Cornštejně


Foto - Mše na Cornštejně Foto - Mše na Cornštejně Foto - Mše na Cornštejně Foto - Mše na Cornštejně
Od konce 16. století je hrad pustý. Jako součást bítovského panství přecházel Cornštejn postupně do vlastnictví Jankovským z Vlašimi (1617), hrabatům z Daunu (1788), počátkem 20. století zdědili panství Haugvicové. R 1906 je prodali Janu Ladislavovi Zamoyskému, který je postoupil knížeti Františkovi Radzivillovi. V roce 1912 získal panství Jiří ml. svobodný pán Haase z Hasenfelsu, jemuž zůstalo až do zestátnění po II. světové válce. Nynější podoba hradu je výsledkem jeho rozsáhlé rekonstrukce, kterou v 70. letech 20. století provádělo tehdejší Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Rekonstrukce či dostavba nebyla dokončena a v polovině 80. let byl hrad převeden do správy Jihomoravského muzea ve Znojmě, které nyní zajišťuje nejnutnější sanační práce umožňující zpřístupnění zříceniny veřejnosti.

Mše svatá v areálu zříceniny hradu Cornštejn. Bývá v neděli kolem 30. července.