Pálení čarodějnic


Foto - v klubovně Foto - v klubovně Foto - v klubovně
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Staví se mája. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se dají nalézt poklady. Na ochranu před zlými duchy a démony (čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovali ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalují se smolná košťata a vyhazují se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody.

Bítově jsou "čarodějnice" také velmi oblíbeným svátkem, kdy se celá ves sejde na louce před Bítovem. Bývá k dispozici i občerstvení. Fotky jsou z místní klubovny vedle hasičské zbrojnice, kde se čas od času dá i pěkně slavit.