Den dětí


Foto - Den dětí Foto - Den dětí Foto - Den dětí Foto - Den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa. Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanovena až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952.

V Bítově se většinou Den Dětí slaví v areálu jednoho z Hotelů v Bítově.