Sousoší kněze s andělem
___________________________________________________

Sousoší kněze s andělem
Sousoší kněze s andělem

Jestliže sejdeme po levé cestě kolem hradu a projdeme kolem morového oltáře tak asi po 100 metrech narazíme na zajímavé sousoší, na němž ja zachycen anděl, jak zachraňuje padajícího kněze.
Tento motiv má skutečný podklad: Podle pověstí se kdousovský farář vracel z hradní hostiny, ve strmém svahu se mu splašili koně a celý povoz se zřítil ze srázu k želetavce. Koně se zabili, ale kněz vyvázl téměř beze zranění. Tak jako poděkování svému andělu strážnému nechal zhotovit toto sousoší.