Morový oltář
___________________________________________________

Morový oltář
Morový oltář

Jestliže sejdeme po levé cestě kolem hradu, tak asi po 50 metrech po pravé straně uvidíme do hradeb vsazený malý oltář. Dříve vybaven dřevěnou sochou Panny Marie a Máří Magdaleny, ta je v současné době v depozitáři a čeká na rekonstrukci.
Aby nebyla nákaza v době morových epidemií zavlečena na hrad mezi vrchnost, tak se mše pro poddané konaly zde. Věřící se během bohoslužby scházeli na protějším kopci.