Hradní pramen - Burgquelle
___________________________________________________

Hradní pramen - Burgquelle
Hradní pramen - Burgquelle

Západním směrem od hradu se rozprostírá tzv. "Hraběnčina stezka". Po már metrech klidné chuze po mírně hrbolatém terénu, který je v některých místech přemostěn slabými potůčky se dostaneme k místu, ketré je již tradičně nazývané Burgguelle. Tento hradní pramen nesloužil jako zásoba pitné vody pro hrad, ale spíše jako osvěžení poutníkům a pocestným. Je znám i pod názvem "Lurdsko-Bítovská studánka" a je pomocí dobového, kamenného zdiva zabudován do strmého svahu podél cesty.