Znak Sboru Dobrovolných Hasičů
___________________________________________________

Fotka hasičské zbrojnice Fotka hasičského auta

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Historie:
___________________________________________________

Fotka z hasičského cvičení ve strém Bítově Fotka z hasičského cvičení ve strém Bítově Fotka z hasičského cvičení ve strém Bítově Fotka z hasičského cvičení ve strém Bítově Křest hasičské stříkačky


Hasičská cvičení jsou jako v každé vesnici slavnost trvající dlouho do večera. Ve Starém Bítově probíhala hasičská cvičení za účasti pana Barona. Později zde byla křtěna nově zakoupená hasičská stříkačka, kterou z části Baron sponzoroval a tak jí byl kmotrem. Hasičské cvičení se neobešlo bez proslovu okresních funkcionářů.