ZÁKLADNÍ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb.Erb Bítova


Úplný oficiální název povinného subjektu:......... Bítov
Starosta:............................................................... René Jelínek
Místostarosta:..................................................... Jan Binder
Zastupitelstvo:..................................................... Zbyněk Šumpich
Sídlo:.................................................................... Bítov 3
Tel/Fax:................................................................ +420 515 294 608
E-mail:.................................................................. obec@obec-bitov.cz
Číslo účtu:............................................................ 1622741/0100
IČO:..................................................................... 00292494
DIČ: ..................................................................... CZ00292494
IDDS: .................................................................. g7mbt6i
Přidružené části:.................................................. Popelna, Vranč
Nadmořská výška:.............................................. 428m.n.m
PSČ:..................................................................... 67107 Uherčice
První písemná zmínka:........................................ 1046
Počet obyvatel:.................................................... 156
V produktivním věku:......................................... 51 (33%)
Trvale obydlené domy:....................................... 57
Trvale obydlené byty:......................................... 71
Výměra celková:................................................. 608ha
Výměra zemědělské pozemky:........................... 86ha (14%)
Výměra nezemědělská půda:............................. 522 (86%)
Vodovod:.............................................................. Ano
Kanalizace:.......................................................... Ano
Plynofikace:......................................................... Ano

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU:

Pondělí:
7:00 - 16:00
Úterý:
-
Středa:
7:00 - 16:00
Čtvrtek:
-
Pátek:
-

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:


Obec Bítov vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s §1 zákona č.367/1990 Sb. o obcích. A dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.